Analizy rynkowe

Potrzebujesz wszechstronnego dostępu do informacji o rynku niemieckim dla osiągnięcia swoich celów? U nas je dostaniesz!


dp consulting oferuje badania i analizy poruszające kwestie ekonomiczne, społeczne i polityczne w ujęciu niemieckim.

W oparciu o potrzeby naszych klientów przygotowujemy analizy rynku dotyczące możliwości wejścia na rynek niemiecki lub możliwości rozbudowy istniejących udziałów w Niemczech. Przedmiotem naszych badań mogą być konkretne aspekty odnoszące się do danej branży i produktów, ocena potencjału produktu i usług  oraz rekomendacja pozycjonowania na podstawie analizy konkurencji.

Ponadto dostarczamy kompleksowe informacje o aktualnych warunkach i trendach dla danej braży na rynku, które pozwalają naszym klientom wzmocnić ich przewagę konkurencyjną na rynku niemieckim.

Przedmiotem naszych badań są:

 • Ocena potencjału rynku dla poszczególnych produktów i usług wraz z analizą SWOT i analizą potrzeb rynku
 • Analiza konkurencji
 • Tendencje i rozwój rynku
 • Analiza pozycjonowania produktu i usług oraz polityka cenowa  
 • Możliwości nawiązania współpracy z producentami, dostawcami i usługodawcami w Niemczech
 • Kooperacje gospodarcze i polityczne 
 • Możliwości finansowania 
 • Wybór miejsc pod inwestycje
 • Podstawowe informacje o Niemczech 
 • Niemiecka mentalność i kompetencje biznesowe w Niemczech 
 • Zagadnienia społeczne i gospodarcze takie jak m.in. rynek pracy, warunki bytowe, opieka zdrowotna

Dla kogo

dp consulting przygotowuje analizy dla:

 • Przedsiębiorstw, które potrzebują konkretnych informacji w kontekście Niemiec i rynku niemieckiego
 • Przedsiębiorstw, które chcą wprowadzić i/lub sprzedawać swoje produkty bądz usługi na rynek niemiecki
 • Przedsiębiorstw, które szukają możliwości nawiązania kontaktów handlowych lub kooperacji
 • Producentów i usługodawców, którzy poszukują niezawodnych dostawców z Niemiec 
 • Inwestorów, którzy planują rozpoczęcie działalności gospodarczej lub inwestycji w Niemczech 
 • Instytucji publicznych, fundacji i stowarzyszeń 

Twoje korzyści

Twoje korzyści ze współpracy z nami:

 • Indywidualne i dopasowane do potrzeb klienta badania rynku i lokalizacji
 • Gruntowna wiedza na temat niemieckiego rynku
 • Wieloletnie doświadczenia we współpracy z partnerami niemieckimi 
 • Interkulturowe kompetencje biznesowe
 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie języka ojczystego
 • Oszczędność czasu i pieniędzy

 

 

 

Przykłady projektów

Analiza inwestycjna otwarcia showroomu w Niemczech dla ekskluzywnej marki odzieżowej

 • Ustalenie kryteriów wyboru i wytypowanie miejsc lokalizacji showroomu
 • Porównanie sytuacji konkurencji i siły nabywczej w wybranych miastach
 • Przeprowadzenie analizy porównawczej rynku nieuchomości wybranych miastach
 • Przeprowadzenie analizy kosztów inwestycyjnych
 • Przedstawienie rekomendacji 

Analiza konkurencji na rynku niemieckim dla producenta mrożonek

 • Zebranie informacji o producentach, produktach i cenach firm konkurencyjnych 
 • Analiza rynku mrożonek w Niemczech zawierająca informacje o udziałach ilościowych i jakościowych producentów  i produktów
 • Badanie zachowań konsumentów dot. spożycia mrożonek
 • Analiza kanałów dystrybucji
 • Przedstawienie rekomendacji dotyczących wyboru produktów na rynek niemiecki

Analiza polsko-niemieckiego rynku pracy w przeddzień otwarcia rynku pracy dla polskich pracowników w Niemczech

 • Zebranie informacji o niemieckim rynku pracy i warunkach zatrudnienia w Niemczech
 • Wytypowanie gałęzi gospodarki i zawodów z potencjałem dla specjalistów w Niemczech 
 • Analiza i porównanie niezbędnych kwalifikacji zawodowych w Polsce i Niemczech 
 • Rekomendacje dla Polaków szukających pracy w Niemczech  
 • Przedstawienie wyników i dyskusja z słuchaczami na antenie jednej z polskich rozgłośni radiowych

Przeprowadzenie analizy aktualnego potencjału zatrudnieniowego dla polsko-niemieckiego regionu pogranicza

 • Zebranie informacji i warunków dotyczących rynku pracy w polsko-niemieckim rejonie pogranicza 
 • Opracowanie koncepcji oraz przeprowadzenie w przedsiębiorstwach ankiet dotyczących aktualnego i przyszłego zapotrzebowania na specjalistów. 
 • Opracowanie rekomendacji w celu poprawy deficytu dostępnych specjalistów dla powiatu przygranicznego 
 • Przedstawienie wyników badań na konferencjach