Obsługa przetargów

Zapewnij Twojej firmie nowe zlecenia i startuj w przetargach w Niemczech!


Naszą ofertę kierujemy do wszystkich zainteresowanych nowymi zleceniami poprzez udział w zamówieniach publicznych i prywatnych w Niemczech.

Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę we wszystkich fazach postępowania przetargowego w Niemczech, rozpoczynając od ukierunkowanych poszukiwań ogłoszeń o przetargach aż po analizę złożonej oferty po zakończonym postępowaniu przetargowym.  Klientom z różnych branż dostarczamy odpowiadające ich profilowi działalności ogłoszenia o zamówieniach oraz dokumentację dotyczącą przedmiotu przetargu. Pomagamy w przygotowaniu ofert oraz dokumentów potwierdzających wymagane klasyfikacje zgodnie z prawem przetargowym w Niemczech. Podczas postępowania przetargowego wpieramy naszych klientów w komunikacji z zamawiającym i oferujemy udział w negocjacjach przy zawieraniu umowy wykonawczej. 

 • Opracowanie strategii wyboru ogłoszeń przetargowych i profilu poszukiwań ofert
 • Wybór platform przetargowych w Niemczech oraz ich monitorowanie
 • Dostarczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych i prywatnych oraz wyszukiwanie partnerów do współpracy 
 • Ocena ogłoszeń przetargowych pod kątem przygotowania oferty 
 • Sporządzenie ofert zgodnych z niemieckim prawem o przetargach: VOL (wymogi dotyczące sektora usług), VOB (wymogi dotyczące sektora budowlanego) oraz BGB (ogólnoniemiecki kodeks cywilny)
 • Analiza oferty po zakończonym postępowaniu przetargowym 
 • TłumaczeniaDla kogo

dp consulting oferuje usługi w zakresie obsługi przetargów d

 • Wszystkich przedsiębiorstw, które są zainteresowane udziałem w przetargach w Niemczech 
 • Firm budowlanych, które chcą realizować projekty publiczne i prywatne w Niemczech 
 • Usługodawców z różnych branż, którzy swoje usługi chcą oferować na rynku niemieckim
 • Producentów, którzy poszukują w Niemczech nowych nabywców i odbiorców 
 • Instytucji publicznych, fundacji i związków

Twoje korzyści

Twoje korzyści ze współpracy z nami:

 • Indywidualne i dopasowane do potrzeb klienta zamówienia przetargowe 
 • Gruntowna wiedza na temat niemieckiego rynku poparta wieloletnim doświadczeniem we współpracy z niemieckimi partnerami 
 • Interkulturowe kompetencje biznesowe
 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie języka ojczystego
 • Oszczędność czasu i pieniędzy

Przykłady projektów

Organizacja konsorcjum firm na potrzeby przetargu publicznego w zakresie rozwoju polsko-niemieckich kontaktów gospodarczo-kulturalnych

 • Pozyskanie polskiego i niemieckiego partnera dla stworzenia konsorcjum firm
 • Komunikacja między partnerami projektu i zamawiającym
 • Zamówienie i analiza dokumentacji przetargowej 
 • Przygotowanie oferty przetargowej
 • Tłumaczenie niezbędnych zaświadczeń i deklaracji
 • Złożenie oferty i analiza wyników po zakończonym postepowaniu przetargowym

Przygotowanie oferty na przetarg publiczny dla producenta odzieży roboczej

 • Zdefiniowanie profilu poszukiwań ogłoszeń przetargowych
 • Monitorowanie zamówień publicznych i prywatnych 
 • Zamówienie i analiza dokumentacji przetargowej 
 • Przygotowanie oferty przetargowej: doradztwo i pomoc merytoryczna, tłumaczenia
 • Złożenie oferty przetargowej
 • Analiza wyników po zakończonym postepowaniu przetargowym
 • Usługi tłumaczeniowe w trakcie postępowania przetargowego

Przygotowanie ofert przetargowych dla producenta przypraw

 • Zdefiniowanie profilu poszukiwań ogłoszeń przetargowych
 • Monitorowanie zamówień publicznych i prywatnych 
 • Zamówienie i analiza dokumentacji przetargowej 
 • Przygotowanie oferty przetargowej: doradztwo i pomoc merytoryczna, tłumaczenia
 • Złożenie oferty przetargowej
 • Analiza wyników po zakończonym postępowaniu przetargowym
 • Usługi tłumaczeniowe w trakcie postępowania przetargowego

Przygotowanie oferty na przetarg publiczny dla przedsiębiorstwa z usługami pralniczymi

 • Zdefiniowanie profilu poszukiwań ogłoszeń przetargowych 
 • Monitorowanie zamówień publicznych i prywatnych  
 • Zamówienie i analiza dokumentacji przetargowej  
 • Przygotowanie oferty przetargowej: doradztwo, pomoc merytoryczna, tłumaczenia 
 • Złożenie oferty przetargowej 
 • Analiza wyników po zakończonym postępowaniu przetargowym 
 • Usługi tłumaczeniowe w trakcie postępowania przetargowego