Zarządzanie projektami

dp consulting poprowadzi Twoje projekty do celu a Ty zaoszczędzisz czas i pieniądze!


To proste – Ty przynosisz nam pomysł, a my go rozwiniemy do dojrzałego projektu i zadbamy o jego realizację. dp consulting oferuje swoim klientom kompleksową obsługę projektu począwszy od opracowania koncepcji, poprzez pozyskanie finansowania niezbędnego do realizacji aż po całkowitą koordynację projektu i kontrolę zadań. 

Biegła znajomość języka oraz kompetencje interkulturowe są kluczem do zapewnienia  dobrej i skutecznej współpracy wszystkich uczestników projeku z Polski i Niemiec a także prowadzenia negocjacji i spraw urzędowych. 

Zarządzanie projektami obejmuje następujące usługi:

 • Opracowanie koncepcji i przeprowadzenie projektu przy udziale wielu partnerów, a w szczególności partnerów z Niemiec
 • Koordynacja i prowadzenie negocjacji z partnerami z Polski i Niemiec
 • Pozyskiwanie dotacji i finasowania projektu ze środków publicznych i prywatnych 
 • Zarządzanie umowami i kontrolling 
 • Organizacja imprez 
 • Public Relations
 • Tłumaczenia

Dla kogo

dp consulting oferuje usługi w zakresie zarządzania projektami dla:

 • Producentów i usługodawców, którzy planują realizację projektów z partnerami z Niemiec lub są zainteresowani rynkiem niemieckim 
 • Instytucji publicznych, fundacji i związków, które są zainteresowane kwestiami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi w Niemczech

Twoje korzyści

Twoje korzyści ze współpracy z nami:

 • Indywidualne i dopasowane do potrzeb klienta wsparcie w rozwoju i realizacji projektów 
 • Gruntowna wiedza na temat niemieckiego rynku poparta wieloletnim doświadczeniem we współpracy z niemieckimi partnerami 
 • Interkulturowe kompetencje biznesowe
 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie języka ojczystego
 • Oszczędność czasu i pieniędzy

Przykłady projektów

Pozyskanie finansowania do renowacji zabytkowego kompleksu budynków w polsko-niemieckim rejonie przygranicznym

 • Opracowanie koncepcji projektu 
 • Koordynacja zainteresowanych podmiotów 
 • Konsultacje z polskimi i niemieckimi partnerami projektów 
 • Porównanie założeń renowacji z kryteriami finansowania 
 • Wybór odpowiednich źródeł finansowania

Rozwój projektu na budowę zakładu produkcyjnego peletów w polsko-niemieckim rejonie przygranicznym

 • Zebranie informacji o warunkach ramowych dla budowy zakładu produkcyjnego 
 • Opracowanie projektu w zespole międzynarodowym 
 • Opracowanie planu biznesowego  

Pozyskanie partnerów i złożenie wniosku o dotację dla projektu kulturalnego finansowanego przez UE.

 • Opracowanie koncepcji projektu organizacji regularnych konkursów kulturalnych na szczeblu europejskim 
 • Opracowanie wniosku o dotację 
 • Pozyskanie partnerów projektu w Polsce i Niemczech 
 • Organizacja imprez

Przygotowanie koncepcji ekspansji polskiej marki odzieżowej i przygotowanie wniosku o dotacje unijne

 • Opracowanie planu ekspansji na rynki europejskie
 • Przeprowadzenie wstępnych badań rynku i potencjału dla marki  
 • Stworzenie planu biznesowego 
 • Wybór odpowiednich źródeł finansowania 
 • Przygotowanie i złożenie wniosku o dotację z funduszy unijnych